Pokličite nas na +386 41 707 224

Welcome, visitor!

Prijava | Registracija

Karate je borilna veščina, Japonci ga imenujejo tudi borilna umetnost.

 

 Otočje Okinava

Otočje Ryu-Kyu – največji otok Okinawa

NASTANEK BORILNE VEŠČINE

Kitajska zgodovina pripisuje nastanek ˝kitajskega boksa˝ (Kung Fu ali Wu Shu) Bodhi-darmi, 28. nasledniku Bude, ki je živel približno 450 – 557 let po Kristusu. Ta indijski menih, ki je kot sin kralja Sugancha-ja izhajal iz bojevniške kaste, je prišel na Kitajsko okoli leta 527, kjer se je kasneje zadržal v legendarnem samostanu Shaolin v provinci Ho-nan z namenom, da bi razširil svoje znanje o Ch`An-u (Zen-Budizmu). Kljub splošnemu pojmovanju pa Bodhi-darma ni ustanovitelj kitajskega boksa, ker pojav Kung Fu-ja sega precej dlje nazaj, kar dokazujejo različni viri.

Tako npr. kažejo zidne freske pri Tiensinu (LR Kitajska) in različna nahajališča vaz (1400 in 700 pred Kristusom) načine borjenja s pestmi; prve olimpijske igre (776 pred Kr.) omenjajo Pankration, to je mnogoboj. Poleg tega kitajski mojstri često omenjajo zdravnika Hua-To-ja (265 – 190 pred Kr.), ki v svojem delu že poroča o načinu borjenja, ki temelji na opazovanju obrambnih in napadalnih gibov in načinov reagiranja petih živali. Nek drugi vir zopet omenja Shao-Ti šolo, ki je morala nastati že okrog leta 220 pred Kristusom; drugi omenjajo umetnost Chi-Chi (udarjanje z izkušenjostjo), ki jo je okrog leta 30 po Kristusu razvil mož po imenu ˝Kwock Yee˝. V njej najdemo vpliv starega Ch`Uan-Shu-ja ali ˝meniškega boksa˝ (kar pomeni obstoj neke, na Kitajskem že uporabljene borilne veščine). Iz Ch`Uan-Shu (tudi Shaolin Ch`Uan) se je kasneje razvil pravi Shaolin Kung Fu, ki je baziral na 172 tehnikah, razdeljenih na 5 živalskih stilov, od katerih je vsak imel obvezne vaje (Kitajsko: Kuen ali Tao, Japonsko: Kata). V 18 stol. je Kung Fu doživel nadaljnji vzpon z nastankom Shaolin-Toanta-ja, sistematizacijo nadaljnjih 108 tehnik, ki so skupaj osnova t.i. ˝trde šole˝ (Shaolin-Pai), iz katere izhaja približno 2/3 vseh današnjih Kung Fu šol. Od teh pa so nekatere močno vplivale na nastanek ˝Okinawa-Te˝ in na kasnejši Karate-Do. Vendar prav o ˝Okinawa –Te˝, njegovem nastanku in možeh, ki so ustvarjali ta način borbe,vemo pravzaprav malo. Tradicija ˝Dojo˝, ki ohranja velika imena pri življenju, omenja bojevnika Sokona Matsumuro in njegovega učitelja ˝Karate˝ Sakugawo.

RAZVOJ IZ KUNG FU-JA

OKINAWA IN KITAJSKI VPLIV

Od 10. stol. ima Kitajska diplomatske in trgovinske odnose z otočjem Ryu-Kyu, ki je neodvisno kraljestvo. Številni Kitajci se podajajo na Okinawo, da bi se tam ukvarjali s trgovino; nekateri med njimi se ukvarjajo s kitajskim boksom na zelo visoki stopnji. Do 14. ali 15. stol. se še ne more govoriti o lastnem stilu na Okinawi, največjem otoku v otočju. Obstaja lokalna borilna veščina, precej primarnega značaja, v kateri je fizična sila odločilni element. V 15. stol. so kitajski stili z juga še precej razširjeni po otočju kot posledica kitajske dominacije. V tej dobi prepoved nošenja orožja vzpodbudi nastanek Kobudu: kmetje uporabljajo svoje orodje v bojne namene (nunchaku, sai tonfa…). V tem času na otokih Ryu-Kyu (Okinawa) razorožijo in razlastijo tudi vodeči družbeni razred. To se je pričelo z odlokom takratnega kralja Sho-Shin-a, ki je plemstvu prepovedal nositi meče. V bitki pri Keicho-ju (februar 1609) je japonska vojska premagala vojake Okinawe. Edina ˝vojaška sila˝, ki je ostala poraženemu kralju, je bila policija in kraljeva garda. Toda prav prepoved nošenja orožja je vzpodbujala nadaljnji razvoj, iz Kitajske izhajajoče, borilne veščine Kung Fu-ja. To se je odvijalo v tajnosti in je bilo podpirano od gospodarjev, kateri so bili oropani privilegijev. Razvoj je podpirala tudi militantna skupina Kuroto, ki je ta način borbe uporabila v nekem napadu na japonske okupacijske sile. Te tehnike borjenja s pestmi pa so se v tem času že precej razlikovale od kitajskih, tako da lahko že govorimo o samostojni borilni veščini »Tode«, Tote oz. Tang. Svoje najvažnejše impulze je dobila od Sakugawe (1733-1815), ki pri zgodovinarjih uživa glas, da je kitajske borilne tehnike prilagodil dosežkom prebivalcev Ryu-Kyu otokov.

TODE

je ime borilne veščine, ki je imela za cilj ubiti nasprotnika hitro in z enim udarcem (IKKEN-HISSATSU). ˝Tode˝ so trenirali tajno, vsi učenci pa so bili pazljivo izbrani in preverjeni, preden so jih vzeli v šolo. Eden teh je bil Sokun Matsumura (rojen l.1792 ), ki je star 20 let vstopil v kraljevo službo in pozneje postal ataše. Med tem časom je večkrat potoval na Kitajsko, študiral v templju SHAOLIN različne oblike Kung-Fu-ja, ter je po svoji vrnitvi v domovino ustanovil ˝SHURI-TE˝. Ta nova borilna veščina je bila prva šola Okinawa-te, ki je poznana tudi kot SHORIN-RYU ali KOBAYASHI – RYU. Zadnji naziv je le japonski prevod za Shaolin. Drugi učenec SAKUGAWE je bil KOSAKU MATSOMURA, ki je ˝Shuri-te˝, katerega je razvil Matsumura, spremenil in končno ustanovil ˝TOMARI-TE˝,to je druga šola Okinawa-te. Takratni odnosi med Okinawo In Japonsko se do danes ne bi spremenili, če ne bi v tokijski zaliv leta 1858 prijadral Mathew C. Perry in s podpisom pogodbe s Kanagawo pretrgal dolgo obdobje japonske izolacije. Po Perryjevem kontaktu z Japonsko se je tam pričela družbena in politična revolucija, ki datira od padca shogunov Takugawa leta 1878. Stari fevdalni red samurajev in shogunov je bil končan; samurajem so pobrali meče. Okinawa pa je postala Japonska prefektura, prebivalci pa Japonci. Ta novi red je Japoncem prinesel industrializacijo. To ni bil več svet tradicionalnih borilnih veščin Okinawe. Matsumura je vzgojil dosti učencev, ki so umetnost Okinawa-te razvijali v 20. stoletje. Ti učenci pa so bili: Yatsutsune Asato (1830-1915 ), Yatsutsune Itosu (1830-1915 ) in veliki Kanryo Higaonna (1845-1915 ). Zadnji, katerega imenujejo tudi ˝svetnik udarca s pestjo˝, se je učil pri Matsumuri, kakor tudi pri kitajskih mojstrih Shaolin Kung Fu-ja, dokler ni končno iz Kitajske prinesel svoj stil ˝NAHA-TE˝ (tretja šola Okinawa-te ). Asato je nadaljeval delo Matsumure, poleg tega pa je študiral še različne stile kitajskega boksa. To je vodilo k obogatitvi in sistematiziranju Shorin-ryu, obenem pa tudi pomagalo pri nastanku drugega stila ˝Shorei-Ryu˝.

KATE

Prve kate so se pojavile leta 1380, prenesene pa so bile iz Kitajske. To so bile kate Passai ( Bassai ). Kata vsebuje več med sabo povezanih samoobrambnih tehnik. Vsaka izmed njih ima glavno jedro in svojo lastno identiteto. Tako npr. bazira ˝Rohai-Kata˝ (ptičja oblika ) na kratkih napadih iz stava na eni nogi ( Tsuru-Ashi ). Useishi-Kata, danes imenovana Goju-shihu, je vsebovala napad z razširjenimi rokami. Vseh kretenj neke kate se v vsaki situaciji ne more uporabiti, ker so nekatere le simbolične, kot nekaj delov Kushanku ( Kanku ) kate, ki izhaja iz kitajskega boksa Kung Hsiang-Chun-a in je prišla na Okinawo okrog leta 1780. Simbolika Kushanku kate je napravljena iz rok: vršički prstov simbolizirajo najvišje, členki predstavljajo moč, krog v sredini pomeni vesolje (ali brezkončno globino ). Veliko kat izhaja od mojstra Itosu-ja, ki je uporabil Matsumurine kate in jih poenostavil v gibanju. Danes v mnogo sistemih uporabljene Pinan-Kate (tudi Chanan ) je razvil prav on. Pod oznako Heian jih najdemo v ˝Shotokan Karate-ju˝, ˝Heiwa˝ (popolni mir ) v Sankukai stilu. Wado-Ryu in Shito-Ryu pa sta obdržala prvotno ime Pinan ( mirno mišljenje ). Kasneje so na podlagi teh bazičnih form nastale kompleksnejše kate, kot so npr. Seisan, Kosoku in Bassai. Vendar so še pomembnejša, kot stvaritve kat Pinan, bila Itosu-jeva prizadevanja, da bi kasnejši Itosu-Ryu-Karate (Itosu-Kai ) kot prvi stil poučevali v javnih šolah in pri policiji ( 1903 ). Ta oblika danes šteje k redkim stilom, ki pri učenju uporablja takrat prepovedano ˝Kobudo orožje˝ in neguje vojaške vrednote.

NAJBOLJ ZNANI STILI (ŠOLE ) KARATEJA

Mojster Higaonna je imel učenca, ki mu je bilo ime Chojun Miyagi (1887-1953 ) – razvil je Goju-Ryu Karate. Drugi učenec mojstrov Higaone in Itosu-ja je bil Kenwa Mabuni (1889-1952 ), razvil je Shito-Ryu Karate. Učenec Itosu-ja je bil tudi Gichin Funakoshi (1869-1957 ), oče modernega karateja, ki je ustvaril Shotokai Karate – pozneje preimenovan v Shotokan Karate. Eden od znanih stilov oziroma šole je tudi Uechi-Ryu, ki ga je ustvaril Kambun Uechi (1872-1948 ).

SHITO-RYU

Tvorec tega stila, Kenwa ( ali Kenshin ) Mabuni, se je rodil l. 1889. Bil je sedemnajsti potomec slavnega samuraja Onigusukija. Mabuni je začel s študijem Tode-a , ko mu je bilo približno trinajst let, s Sensejem Itosujem. Bil je součenec Gichina Funakoshija, njegov ˝senpaj˝, saj je bil učenec že prej kot Gichin. Kenwa Mabuni je študiral tudi Naha-Te pod popolno avtoriteto Senseja Higaonne. Leta 1928 je zapustil Okinawo in se namestil v Osaki ter tako sledil zgledu Funakoshija in Miyagija, ki sta na Japonskem delovala nekaj let pred njim. Ustvaril je lasten dojo Yushukan, kjer je vzgojil svoje prve učence. Le-ti so se nastanjali v bližnji okolici, kar pojasnjuje sedanjo namestitev Shito-Ryuja: v Osaki, Kyotu in Kobeju. Edino Itawa se je namestil v Tokiu ( prim. rodovnik ). Mabuni je v svojo šolo vključeval veščine s tradicionalnim orožjem iz Okinawe. V Kobudu ga je bil izučil Sensej Aragaki. Na nivoju kat je učil skupne oblike, ki so izhajale hkrati iz Naha-Te-ja in Shuri-Te-ja. Dejansko so kate Shuri-Te-ja ostale zelo blizu tistim, ki jih je učil Itosu. Prav iz teh je Funakoshi naučil svoje prve učence, preden je prešel k spremembam, ki jih poznamo, saj se v Mabunijevi zaporednosti nahaja Itosukaj, ki ga je ustvaril eden izmed njegovih učencev, Ryusho Sakagami. Ime, ki ga je Sakagami izbral za poimenovanje svoje šole, dobro kaže, koliko je Mabunijevo poučevanje ostalo blizu Itosujevega. Uradno je bil Shito-Ryu ustanovljen leta 1934. Tega leta je namreč Mabuni izdal ˝Gochin Jitsu Karate Kempo˝, t.j. priročnik, v katerem je sistematiziral svojo metodo. Shi se japonsko prebere ideogram Higa (od Higaonna ). Na ta način je Mabuni izkazal čast poučevanja obeh svojih učiteljev, ko je pomešal njuni imeni v svoji šoli. Kenwa Mabuni je umrl maja 1952. Njegovo poučevanje sta nadaljevala njegova sinova: Kenzo v Okinawi in Kenei v Osaki. Učenci Kenwe Mabunija so bili: Ogasawara, Kenei Mabuni, Shiokawa, Iwata, Sakagami, Tomoyori, Kuniba,Hiromu Hirokawa in Chojiro Tani. Vsak od njih je naredil svojo organizacijo, Tani organizacijo Shukokai v kateri treniramo Tani-Ha Shito-Ryu. Učenci Tanija pa so: Suzuki, Satonobu, Yamada idr.

V Shito-Ryu Karateju je približno 40 kat, od tistih,ki izhajajo iz starih stilov Naha-Te in Shuri-Te, tistih, ki jih je tvoril Itosu ( Pinan, Bassai, Kushanku ), Miyagijeve kate, pa do kat, ki jih je ustvaril Mabuni. Prva sta prinesla Tani-Ha Shito-Ryu v Evropo mojstra Nambu in Kimura, kasneje mojster Suzuki. Njihovo delo sedaj v Evropi nadaljujejo K. Tomiyama, N. Omi in H. Okubo v okviru organizacije Kofukan ( International ).

V Sloveniji pa je ta stil prvi začel trenirati leta 1986 g. Anton Maruša, ki se je februarja tega leta v Parizu prvič spoznal z metodo Tani-ha SHITO-RYU. Z njim je v Pariz odpotoval tudi Igor Zelinka. Maja 1986 sta v Slovenijo prišla predstavnika KOFUKAN INTERNATIONAL Gerry Cross in Kenny Johnson in z enotedenskim seminarjem po klubih Jugokai v Sloveniji predstavila metodo Tani-ha SHITO-RYU.

Slovenija je bila uradno sprejeta v KOFUKAN INTERNATIONAL novembra 1986 v Nottinghamu v Angliji. Takrat so bile poleg Slovenije v organizacijo vključene le Anglija, Norveška, Francija, Švedska in Channel Islands. Sedaj pa je v organizacijo Kofukan vključenih že 31 držav. Vodja organizacije Kofukan International je g. Keiji Tomyjama, 7. DAN SHITO-RYU in 6. DAN GOYU-RYU.

V letu 2014 smo izstopili iz organizacije Kofukan in se včlanili v Shito-Ryu Shukokai organizacijo, katere Soke je Haruyoshi Yamada 10.DAN

Učenec g. Antona Maruše je g. Matjaž Čede, ki se je priključil petrovškemu klubu februarja 1987 in je sedaj trener karate kluba SHITO-RYU Celje Gaberje.

VIRI

Knjige
The Way of Karate – Ken Jonson
Tani-Ha-Shito-Ryu Katas – N. Omi, H. Okubo, K. Tomiyama
Karate – Veljko Kajtazi
Napredni Karate – Borislav Vujič

Revije
Angleški reviji – COMBAT, TRADITIONAL KARATE
Jug. reviji – CRNI POJAS, RING
Francoska revija – KARATE – sports de combats et arts martiaux
Napisala in sestavila
Matjaž Čede&Alenka K.Čede

Contact Form Powered By : XYZScripts.com